Eğitimler

Co-lead Akademi başta öğretmen ve okul yöneticileri olmak üzere eğitim ile ilişkili tüm paydaşlara yönelik çevrim içi eğitim faaliyetleri yürütmenin yanı sıra kurumsal gelişimi desteklemek amacıyla araştırma, raporlama ve veriye dayalı gelişim planları oluşturma gibi hizmetler sunan bir eğitim ve danışmanlık şirketidir. Co-lead eğitimci ve araştırmacılarının tamamı kendi alanlarında öncü, akademik bilgi ile uygulama becerisi arasındaki bağı kurabilen ve yetişkin eğitimi konusunda oldukça tecrübeli akademisyen ve uygulayıcılardan oluşmaktadır.


CO-LEAD Eğitim Modeli

Mesleki Gelişim Modelinin Unsurları

  1. Uygun İçerik & Yeterli Süre Co-lead eğitimleri, MEB'in program ve hedefleri ile uyumlu olmakla birlikte, uluslararası gelişmeler ve hızla değişen bilgi birikimi de kullanılarak oluşturulur. Eğitimler, katılımcılara derinlemesine öğrenme sağlayacak şekilde planlanır ve takvimlenir. İçerikler kısa bir webinar olabileceği gibi birkaç gün veya haftaya yayılan uzun eğitim programları da olabilir.

  2. Aktif & İşbirlikli Öğrenme: Co-lead eğitim programlarında katılımcıların öğrenmeye aktif katılabilecekleri etkileşimli eğitim ortamları oluşturulur ve çeşitli etkinlikler kullanılır. Katılımcı geleneksel seminerlerdeki gibi pasif bir dinleyici değil, eğitim sürecine aktif bir şekilde katılarak bilgiyi inşa eden, öğrenme sürecinin aktif bir üyesidir.

  3. Teknoloji Tabanlı & Çevrimiçi: Co-lead eğitimleri tamamen çevrim içi araçlar üzerinden sunulur. Tüm eşzamanlı ve eşzamansız etkinliklerde teknoloji etkin kullanılarak grup çalışmaları ve tartışmalar gerçekleştirilir. Bu şekilde katılımcılar arasında organik bir öğrenme topluluğu oluşturulur.

  4. Örnek Uygulamalar: Co-lead eğitim programları araştırma sonuçlarına dayalı bilimsel bilgiden faydalanmak ile birlikte sıkça uygulamadan gelen gerçek örneklerle desteklenmektedir. Eğitimler sırasında ve sonrasında, katılımcılar konuyla ilgili örnekleri, modelleri ve iyi uygulamaları görür ve bunların geliştirme sürecini deneyimler.

  5. Geri Bildirim & Yansıtma: Eğitim programları kapsamında katılımcıların ilgili bilgiler ve etkinlikler üzerinde derinlemesine düşünmeleri ve kendi fikirlerini paylaşmaları için fırsatlar oluşturulur. Ayrıca, katılımcıların dahil oldukları etkinlikler, yaptıkları ödevler ve diğer uygulamalar için hızlı, yapıcı ve etkin uzman ve akran geri bildirimleri sağlanarak hataların düzeltilmesi ve öğrenmenin pekişmesi sağlanır.

  6. Devamlı Uzman Desteği: Co-lead eğitmenleri, alanında uzman ve deneyimli koçlardır. Eğitimenler bilgisini paylaşır ve veri destekli uygulamaları katılımcılarla en etkili yolları kullanarak paylaşır. Eğitim öncesi, sırası ve sonrasında uzman desteği devam eder.