Öğretmen Eğitimleri

CO-LEAD Modül Bileşenleri

 • 100% Çevrim içi

 • Eş zamanlı ve eş zamansız aktiviteler

 • Uzman anlatımı ve proje çalışmaları

 • Alanın pratik etkileri kanıtlanmış teorilerini kavrama

 • Ve bu teorilere yönelik pratik çözümler

Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme ve motivasyon

Bu eğitimin amacı katılımcıların öğrenme sürecinin temel bileşenlerini ve bu süreçte motivasyonun rolünü kavrayabilmelerini sağlamaktır. Katılımcılar öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının çeşitli öğeleri ve bu öğelerin öğretim tasarımı sürecindeki kullanımı konusundaki güncel teorik bilgileri edinmenin yanı sıra katıldıkları etkinlikler aracılığıyla uygulama ve durumsal uyarlamalar yapma becerisi kazanırlar. Ayrıca, katılımcılar farklı uzaktan eğitim modelleri ve bunların uygulanışı ile ilgili bilgi edinerek bu ortamlarda öğrenci motivasyonunun artırılması ve öğrenmenin gerçekleşmesine yönelik uygulama becerilerini geliştirirler.

Dersin kapsayacağı konular şunlardır:

Konu Listesi:

 • Öğrenme teorilerine genel bakış

 • Öğrenmeye karşı ve öğrenme tasarımında motivasyon

 • Uzaktan eğitimde öğrenme ve motivasyon

 • Uzaktan eğitim modelleri

 • Çevrim içi öğretim Platformları

Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Etkili Öğretim Tasarımı

Bu eğitimin amacı katılımcıların bir dersin etkili olması için gerekli olan özelliklerin farkına varmalarını ve etkili bir ders tasarlayabilmeye yönelik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Bireysel becerilerin yanı sıra katılımcılar grup ile işbirlikli ders planı yapmaya yönelik becerilerini de geliştirirler. Teknoloji destekli yüz yüze öğretim, ters-yüz öğretim ve çevrim içi öğretim ortamlarına yönelik ders tasarımı yapma konusundaki temel bilgilerin yanı sıra teknoloji destekli farklılaştırma ve oyunlaştırmanın kullanıldığı ders tasarlamaya yönelik temel bilgi ve beceriler de katılımcılara kazandırılır.

Dersin aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

Konu Listesi:

 • Etkili ders ve öğretim tasarımı nedir?

 • Ters yüz ve çevrimiçi öğretim

 • Etkili öğretim yöntemleri ve Visible Learning

 • Teknoloji kullanımı ve derse entegrasyonu

 • Teknolojiyle farklılaştırma

 • Teknolojiyle oyunlaştırma

 • Zümreyle birlikte ders tasarlama ve geri bildirim