Yönetici & Lider Eğitimleri

Öğrenme Merkezli Liderlik

Bu eğitimin amacı katılımcıların günümüz eğitim kurumlarına etkili bir şekilde liderlik edebilmek için gerekli temel bilgileri edinmeleri ve bu bilgileri uygulayabilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Katılımcılar öğrenmeyi merkeze alan bir liderlik anlayışının önemini ve anlamını kavrayarak öğrenme merkezli liderlik anlayışını kendi okullarına uygulayabilmek için gerekli becerileri geliştirirler. Ayrıca, katılımcıların teknoloji yoğun veya çevrim içi öğretim ortamlarına liderlik edebilme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirilmeleri hedeflenir.

Dersin kapsayacağı konular şunlardır:

Konu Listesi:

 • Liderlik kavramı

 • Etkili bir liderlik için gereklilikler

 • Günümüz kurumlarında liderlik becerileri

 • Eğitim örgütlerinde liderliğin odağı

 • Öğrenme merkezli liderlik

  • Durum tespiti ve hedef belirleme

  • Öğrenme kültürü oluşturma

  • Veriye dayalı izleme ve geri bildirim

 • Teknoloji yoğun öğretim ortamlarına liderlik

Mesleki Öğrenme Topluluğu

Bu eğitimin amacı katılımcıların etkili bir öğrenme topluluğunun özelliklerini kavrayarak kendi kurumlarında öğrenme toplulukları oluşturma becerilerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, katılımcılar kolaylaştırıcı protokolleri tanıyarak, bunları kendi okullarına uyarlayabilme becerilerini geliştirirler. Katılımcılar okullarını bir öğrenme topluluğuna dönüştürmek için gerekli temel bilgi ve becerileri geliştirirken gerektiğinde bu konuda teknolojik araçlar ve çevrim içi uygulamalardan nasıl faydalanabileceklerini de öğrenirler.

Dersin kapsayacağı konular şunlardır:

Konu Listesi:

 • Mesleki Öğrenme Topluluğu kavramı ve gelişimi

 • Mesleki Öğrenme Topluluğu uygulamalarının okul gelişimine ve öğrenci başarısına etkisi

 • Mesleki Öğrenme Topluluğu’nun okulda geliştirilmesi ve uygulanması

  • Destekleyici Şartların oluşturulması

  • Vizyon ve hedefler

  • Paylaşılan uygulamalar

  • Toplu öğrenme ve uygulama

 • Kolaylaştırıcı protokoller

 • Takip ve geliştirme

 • Çevrim içi mesleki öğrenme toplulukları