Kurumsal Gelişim

4 Adımda Kurumunuzu Dönüştürün!

Kuruma özel eğitim ve geliştirme anlayışını merkeze alan Co-lead Akademi, Türkiye’nin ilk ve tek “kurum merkezli araştırma, değerlendirme ve geliştirme” modelini kullanarak okulunuzun dönüşümünde size destek sağlıyor.

  1. Temel Mesleki Gelişim Eğitimleri: Tüm eğitimcilerin sahip olması gereken bilgi ve becerilerden oluşan paket eğitim programları, kurumunuzun dönüşümündeki ilk adımdır. Bu eğitimler, öğretmen ve yöneticilerinizi donanımlı hale getirirken, onların kurum içindeki farkındalıklarını da arttırır. Temel mesleki gelişim eğitimleri olumlu bir kurum kültürü ve iklimi oluşturmak için önemli bir başlangıçtır.

  1. Kurumsal Gelişim için Değerlendirme: Co-lead’in alanında uluslararası tanınırlığa sahip araştırma ekibi bilimsel yöntemler çerçevesinde topladığı veriler ile kurumunuzun mevcut durumunu belirler, ihtiyaçları ortaya çıkarır ve okul kültürünün genel resmini çeker. İsterseniz öğrenci profili ve ilgilerini de tespit eder. Hazırlanan okuyucu dostu, kapsamlı raporlar ile veri desteli sonuçlar ortaya konulur ve bu sonuçlara dayanan gelişim planı hazırlanır.

  1. Kuruma Özel Tasarlanmış Eğitimler: Kurumsal değerlendirme süreci sırasında tespit edilen kurumunuz ve tüm paydaşlarının ihtiyaç, ilgi ve beklentilerine yönelik özelleştirilmiş eğitim içerikleri ilgili bilimsel bilgi ve uygulama örneklerine dayalı olarak Co-lead Akademi eğitmen ve araştırmacıları tarafından oluşturulur. Kurumunuza özel oluşturulan Mesleki Gelişim Planı, kurum paydaşları ile beraber sonlandırılır ve uygulanır. Değişimin ilk adımı olan eğitimler, eğitmenler tarafından dönem boyunca yürütülür ve takip edilir.

  1. Eğitimlerin Kurumsal Gelişime ve Çıktılara Etkisinin İncelenmesi: Co-lead Akademi eğitmen ve araştırmacıları kurumunuzun Mesleki Gelişim Planını veri toplayarak takip eder, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşma durumunu tespit ederek gerekli değişiklikleri yapar. Hem sürecin hem ürünün etkisi raporlanır ve paydaşlarla paylaşılır.